Uw eerste calculatie

U heeft TBSchilder geïnstalleerd en u wilt een nieuw project maken. U kiest het tabblad calculaties en u ziet onderstaand scherm. Omdat u nog geen calculaties gemaakt heeft is het scherm vrijwel.
Er zijn niet veel keuzes en u kiest daarom in de groep Project voor de knop NIEUW (een nieuw project dus).


U komt nu het scherm met klanten (onder) waarvoor u één of meer keren een project voor heeft gedaant. U heeft nog niks gedaan en er zijn daarom geen klanten ingevoerd en dus staan er geen klanten. Voor uw eerste project heeft u dus een klant nodig. Weer is er weinig keuze. U klikt op de knop NIEUW (nieuwe klant dus). Als u dit gedaan heeft kunt u de gegevens van uw nieuwe klant rechts gaan invullen.

Na invullen van de klantgegevens ziet u bijvoorbeeld dit scherm.

De klantgegevens zijn nu ok. Klik op kies (rechtboven). U kies voor uw eerste project dus de klant die in het klantenscherm geselecteerd staat. Als u klikt op kies, sluit het klantenscherm en ziet u onderstaand scherm. U komt weer bij het overzicht van alle calculaties. en er wordt gevraagd om het werkadres. Meestal (maar niet altijd) is het werkadres (het adres waar het werk uitgevoerd wordt) hetzelfde als het adres van de klant. Klik daarom op de knop 'vul met klant' en klik op OK.


Nu komt er een scherm waarin u gevraagd wordt wat voor soort calculatie u wilt maken. Wat de verschillen tussen de soorten calculaties precies zijn is meer iest voor de gevorderde gebruiker en daarom stellen we voor dat u op ok klikt.

 

Nu komt er een scherm met wat geavanceerde instellingen voor het nieuwe project. Veel ervan zult u nog niet begrijpen, maar de instellingen staan meestal direct goed. Later als u wat meer bekend bent met het programma zult u zich meer bezig gaan houden met dit scherm. Voorlopig kunt u nu het beste gewoon op SLUIT klikken.

U zit nu weer in het beginscherm. U ziet een overzicht van alle calculaties. De vorige keer was hij leeg (er was nog geen calculatie), maar nu staat die van u erbij.

Nu komt de échte calculatie. U klikt daarvoor op rechtboven op openen. U komt in onderstaand scherm.

In bovenstaand scherm zult u in de toekomst het meeste gaan werken. Hier deelt u het project in zoals u dat wilt. Dus voorkant, achterkant, schuur, u past systemen toe enz.
Elke schilder zal een project weer anders indelen. Na een tijdje werken met het programma, zal iedere schilder kiezen voor zijn handige indeling. Beschrijvingen over hoe je dit nu het beste kunt doen, leveren niet veel op en daarom stellen we voor om maar direct te beginnen door op de knop STANDAARDCALCULATIE te klikken.
U ziet dan onderonderstaand scherm...

Ah.. dat schiet op. U ziet hier een overzicht van het hele project, de voorgevel, achtergevel enz. De voorgevel bevat kozijn 10-20, een raam 10-20 3 dikte kanten, deur twee ruiten, beplating > (groter dan) 30 cm en goten zonder klos. Let op het gaat hier om soorten bouwdelen. Er staat kozijn 10-20, maar in de meetaat legt u pas vast hoeveel en welke afmetingen die kozijnen hebben. Ook is nog niet bekend welke bewerkingen en systemen u op die ramen gaat uitvoeeren.
In deze eerste indeling kunt u kopiëren verwijderen enz. Bijvoorbeeld, het valt op dat er 2 keer buitenschilderwerk staat. Toen u de eerste keer de calculatie opende stond er al een donker groene regel met buitenschilderwerk en u heeft daar de standaard calculatie met ook een regel buitenschilderwerk onder geplakt.
We gaan nu de bovenste regel buitenschilderwerk verwijderen. Klik daarvoor op de bovenste regel buitenschilderwerk en klik op VERWIJDER.

De regel is verdwenen. U kunt zo ook op een licht groene regel gaan staan (bijvoorbeel de zijgevel) en dan op verwijder klikken. Zo kunt u zijgevel eruit gooien. Verder spreekt het voor zich. U klikt steeds eerst waar u wat mee wilt doen en daarna klikt u rechts op de knop verwijderen of kopieren.


We moeten alleen nog even kijken naar het toevoegen van bouwdeelsoorten (zoals ramen, deuren, goten enz.). Stel we willeen deur met meer ruiten toevoegen bij de voorgevel. Klik daarvoor eerst op de voorgevel. U geeft daarmee aan dat u daar uw nieuw deur wit invoeren. Klik daarna op nieue bouwdeelsoort. U ziet dan onderstaand scherm


U kunt nu in één keer meer dingen toevoegen. Kies de goede ondergrond (hout, staatl ...). Houd nu de control toets ingedrukt en klik op een paar bouwdeelsoorten. In bovenstaand geval is geklikt op Deur meerdere ruiten en op beplating 10-20 cm. Klik op Ok. De bouwdeelsoorten worden toegevoegd. Klik op sluit om het bouwdeelsoorten scherm te sluiten.

Als de bouwdeelsoorten zijn ingevuld zoals u wilt, kunt u de meetstaat gaan invullen. Dus u heeft dus eerst bijvoorbeeld ingevuld dat u kozijnen 10-20 heeft, nu gaat u de (afmetingen en aantallen) van de kozijnen 10-20 ingeven. Klik daarvoor op MEETSTAAT:


U ziet bovenstaand scherm. U vult hoogt en breedte in. Soms ziet u extra lengte, extra hoogte staan. Negeer dit voorlopig nog even. Boven in het scherm ziet u waar u in het project bent, dus welk projectdeeel u bezig bent, welk bouwdeelsoort enz. Als u klaar bent met dat ene bouwdeelsoort kunt u klikken op sluit, dan een ander bouwdeelsoort kiezen en dan weer meetstaat kiezen.
Eenvoudiger is het om te klikken op volgende. U gaat dan direct naar de meetstahet volgende bouwdeelsoort. Bent u klaar met de meetstaat dan klikt u op sluit.

U komt weer het scherm overzicht calculatie:


U ziet dat de meters zijn aangegeven.
Nu kunt u de bewerkingen of systemen gaan opgeven. Stel u wilt het systeem OHD03 gaan toepassen. Klik dan op KIES SYSEEM. Klik OHD03. U ziet dat er links een kolom geel wordt. Als u nu ergens klikt op die gele kolom wordt in die regel het systeem OHD03 toegepast. Als u dat doet, komt het programma met vragen over welke artikelen die u daarbij gaat gebruiken. Zie hieronder.

Kies de artikelen. Soms zijn er zoveel artikelen dat u op de fabrikant moet filteren. Bijvoorbeeld als u alleen verf van Sikkens wilt zien, ze u een vink voor filter op fabrikant en kiest u Sikkens uit de fabrikanten. U krijgt dan alleen maar artikelen van Sikkens te zien.
TBSchilder onthoudt de door u gekozen artikelen. Als u hier na weer OHD03 toepast op eenzelfde bouwdeelsoort, dan wordt er niet mer om artikelen gevraagd...

Als u overal de bewerkingen of systemen heeft toegepast is uw calculatie in principe klaar. Er zijn nog vele verfijningen (toeslagen bv.) mogelijk. Maar u zou nu de calculatie uit kunnen draaien. Bij onderstaande calculatie zijn 2 regels ingevuld: de regels hebben afmetingen én een systeem.

Stel u heeft de calculatie helemaal af, dan kunt u de calculatie gaan printen.
Kies daarvoor in het menu voor project, print, calculatie, calculatie (uitgebreid). U krijgt dan onderstaand scherm.

 

plaatje

 

Dit scherm is een tekstverwerker, net zoals Word. U kunt tekst bijtikken, lettertype wijzigen, marges veranderen enzovoorts. Het werkt vrijwel hetzelfde als Word. Laten we de zaak eenvoudig houden en klik daarom op het printertje boven in de balk met icoontjes. Uw calculatie wordt geprint.
Ieder schilder heeft natuurlijk weer andere wensen voor zijn offerte. Als u andere test voor uw offerte wilt, klik dan op ONTWERP. U kunt hier dan uw offerte wijzigen. Dat wil zeggen een wijziging die u hier maakt, geldt voor alle toekomstige offertes. De tekst is eenvoudig te wijzigen. Er zijn echter ook dingen die het programma voor u invult: bijvoorbeeld macro's.. Laat die macro's (tekst achter het rode procent teken, met een iets afwijkende achtergrondkleur) voorlopig maar even met rust. Dat is meer iets voor de gevorderde gebruiker. De andere tekst kunt u eenvoudig wijzigen.

Behalve printen kunt u de ook openen in Word. U kunt als u het wilt, de calculatie dan verder bewerken in Word. De caculatie kunt u opslaan in de tekstverwerker van TBSchilder. Het bestand dat u dan maakt (een rtf-bestand) kunt u openen in Word.