Updates

Updates verlopen nu automatisch!
Vanaf versie 1.0.0.20 is updaten een gedeelte van het programma geworden.
Het programma kijkt bij elke start (elke dag, of elke week) of er een update is en zo ja, dan wordt deze update voor u geïnstalleerd.
U kunt daarom op deze pagina geen updates meer downloaden.

Heeft u nog vragen of problemen met updaten, neem dan contact met ons op.